This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!

_______________________SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W HUMNISKACH - oficjalna strona________________________

Reklama
Dzisiaj jest: 19 Luty 2020    |    Imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Polish English German

Wychowanie do Życia w Rodzinie w naszej szkole


Wychowanie do życia w rodzinie to przedmiot dla uczniów polskiej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie.

Wychowanie do życia w rodzinie należy postrzegać jako integralną część wychowania ogólnego. Jest to świadome i ciągłe oddziaływanie na młodych ludzi w celu przygotowania ich do podejmowania ważnych decyzji życiowych.

Jest oczywiste, że proces wychowania rozpoczyna się w rodzinie i że środowisko rodzinne stanowi najważniejsze ogniwo w procesie wychowawczym. To rodzina wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne swojego dziecka, kształtuje osobowość, uczy dokonywania moralnie właściwych wyborów, wpływa na rozwój intelektualny.

Nie da się jednak pominąć znaczenia innych podmiotów wychowawczych, jakimi są nauczyciele, grupy rówieśnicze, instytucje wychowawcze. Spójność w działaniu wszystkich tych podmiotów jest w procesie wychowywania bardzo ważna.

Program nauczania, który został wybrany do tego przedmiotu „Wędrując ku dorosłości” pod redakcją Teresy Król, wydawnictwa Rubikon jest zgodny z nową podstawą programową. Treści realizowane na zajęciach stanowią spójność z zadaniami wychowawczymi, profilaktycznymi szkoły, a także zwraca uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole, ma promować zdrowy styl życia. Na zajęciach występuje także korelacja między innymi przedmiotami: biologią, przyrodą, wychowaniem fizycznym i religią. Treści te podejmowane są również na godzinach wychowawczych.

Lata szkoły podstawowej i gimnazjum to czas nadchodzących zmian fizycznych i psychicznych, związanych z pokwitaniem. Konieczne jest więc przygotowanie dzieci do zmian, które wkrótce nastąpią, i wyrobienie w nich pozytywnego nastawienia do tego okresu. Zadaniem dorosłych jest także kształcenie u dzieci odpowiedzialności za siebie, umiejętności samokontroli i samooceny.

Dorastanie wiąże się z nasileniem krytycyzmu i buntu, zwłaszcza wobec dorosłych, z rozchwianiem emocjonalnym, a jednocześnie z ogromną ciekawością świata. I tak, z jednej strony – różnorodność informacji i wzorców lansowanych w środkach masowego przekazu, a co za tym idzie i w życiu codziennym, z drugiej zaś strony – brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów, mogą powodować trudności w odnalezieniu się dziecka we współczesnym świecie. Rolą dorosłych jest pomoc w poszukiwaniu właściwych dróg.

Potrzeba wprowadzenia Wychowania do życia w rodzinie wynika także z ogromnego przyspieszenia przemian zachodzących w naszym kraju, które niosą ze sobą realne zagrożenia. Są to różnego rodzaju uzależnienia, prostytucja nieletnich, grupy młodzieżowe, presja seksualna, uzależnienia, pornografia.

 

Cele kształcenia ujęte w programie nauczania w klasach V i VI szkoły podstawowej i gimnazjum

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

II. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania.

III. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

IV. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

V. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

Treści nauczania które realizowane są w klasie V i VI dotyczą:

  • Funkcji rodziny i ról rodzinnych
  • Zmian psychofizycznych adolescenta
  • Rozwoju człowieka i szacunku dla życia
  • Komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej
  • Budowa relacji koleżeńskich i przyjacielskich
  • Współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych

Treści nauczania które realizowane są w gimnazjum.

1.Fazy rozwojowe człowieka. Życie jako fundamentalna wartość.

2. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń.

3. Rola autorytetów w życiu człowieka.

4. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość.

5. Zachowania asertywne.

6. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość i męskość.

7. Dojrzewanie. Problemy i trudności okresu dojrzewania.

8. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania.

10. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja nieletnich.

11. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo.

12. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny.

13. Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny.

14. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo.

15. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego przekazu) na człowieka.

Do zadań szkoły w szczególności należy:

1) stymulowanie procesu samowychowania;

2) współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;

3) pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;

4) wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią;

5) wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;

6) promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością;

7) tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;

8) pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne;

9) informowanie o możliwościach pomocy – system poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

Wiadomo, że zadaniem szkoły jest kształcenie umiejętności i dostarczenie wiedzy, dom zaś uczy miłości. Te role mogą się jednak uzupełniać i przenikać. W domu można poszerzać swoje wiadomości, a w klasie porozmawiać życzliwie o problemach rodziny i dorastania. Szkoła chce pomóc w znalezieniu właściwej drogi w wędrówce ku dorosłości.

 

opracowała: Edyta Dydek