_______________________SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W HUMNISKACH - oficjalna strona________________________

Reklama
Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2020    |    Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
Polish English German

W hołdzie poległym na „nieludzkiej ziemi”


Kwiecień to szczególny miesiąc, w którym wspominamy zamordowanych w Katyniu w 1940 roku. Uczniowie naszej szkoły w tym roku przygotowali wystawę upamiętniającą to wydarzenie pt. „Polegli na nieludzkiej ziemi”. Wśród wykonanych prac mogliśmy obejrzeć plakaty oraz albumy.


17 września 1939 roku wojska Związku Radzieckiego wkroczyły w granice państwa polskiego, naruszając jej suwerenność oraz łamiąc międzynarodowe prawo. Wkroczenie wojska radzieckich rozpoczęło jeden z najtrudniejszych okresów w historii Polski. Bardzo długa jest lista zbrodni, które dotknęły Nasz naród i państwo. Jedną z najtragiczniejszych zbrodni, był mord dokonany przez NKWD wiosną 1940 roku. Ofiarami stało się około 14 700 jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11 tysięcy polskich obywateli przetrzymywanych w więzieniach na Białorusi i Ukrainie. Te sowieckie zbrodnie rozpoczęły szereg aktów przemocy, składających się na tragedię Golgoty Wschodu.

Nasza szkoła wzięła udział w programie, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Obok naszej szkoły zostały posadzone 2 dęby pamięci Wincentego Hilarego Kwiatkowskiego oraz Karola Fuchsa.


mw

Życiorysy osób, pamięci których posadzono dęby

 

Wincenty Hilary Kwiatkowski ur. 09.01.1905 w Humniskach, syn Franciszka i Bronisławy z Dolembów. Maturę uzyskał w Gimnazjum w Sanoku w 1925 r. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po trzech latach przerwał studia i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, skąd po zaliczeniu pierwszego roku wstąpił do wojska. Studia wojskowe rozpoczął w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Rawie Ruskiej a w latach 1930-1932 kontynuuje je w Ostrowie Mazowieckim, gdzie uzyskał stopień podporucznika. Przydział służbowy otrzymał do 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Krótko przed wybuchem II Wojny Światowej jako porucznik żandarmerii został służbowo przeniesiony do Lwowa. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną został internowany i osadzony w obozie w Ostaszkowie skąd wysłał do rodziny dwie kartki pocztowe. Wysłany 15.02.1940 przez żonę list powrócił do niej z datą04.04.1940 z adnotacją „brak adresata”. Wg. materiałów radzieckich przekazanych do Polski przebywał do końca w obozie w Ostaszkowie. Zamordowano go przez NKWD w Twerze w dniu 1.04.1940 r. i pochowano we wspólnej mogile w Miednoje.

Był bardzo dobrym i obowiązkowym żołnierzem, lubianym przez kolegów. Miał duże poczucie honoru i własnej godności. Pozostawił żonę Danutę z Szulców kwiatkowską i syna Bohdana.

Małgorzata Krzysztyńska

 

Karol Stanisław Fuchs urodził się 27 III 1887 roku w Warszawie. Był synem Ferdynanda i Marii z Naumanów. Karierę w służbie narodu polskiego rozpoczął 4 VII 1915 roku, kiedy to rozpoczął pracę w oddziałach Samoobrony Obywatelskiej. Następnie rozpoczął służbę w policji. W latach 1918 – 1921 brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej. 1 II 1933 roku został mianowany oficerem inspekcyjnym w Komendzie Wojewódzkiej w Warszawie. Wiosną 1939 roku został mianowany podinspektorem policji. Kiedy 1 IX 1939 roku wybuchła wojna, Karol Fuchs był nadal oficerem policji. W czasie trwania kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli przez oddziały Związku Radzieckiego, został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku na rozkaz Józefa Stalina i Ławrientija Berii został zamordowany wraz z 6 tysiącami towarzyszy broni przez żołnierzy NKWD w miejscowości Twer na zachód od Kalinina. Jego ciało spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

O bohaterskiej postawie i walce z wrogiem mogą świadczyć medale i odznaczenia, którymi został odznaczony podinspektor Karol Fuchs. Są to: Krzyż Niepodległości, dwukrotnie Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za wojnę 1918 – 1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Karol Stankiewicz